Knihovna

V knihovně je více, jak 600 knih - jejich obměna (výměnný fond) probíhá min. 2x ročně. Knihovna se nachází v zrekonstruovaném Centru na adrese Loukovice 18. Knihovnicí je paní Anežka Nahodilová.

Otevírací doba - 1. a 3. středa v měsíci v době od 16:0 do 17:00 hod.